Hallituksen kokous 1/2017

Hallituksen kokous 1/2017
Aika: Ma 5.12.2015 klo 16:15
Paikka: Hiekkalaatikko, Physicum, Kumpula, Helsinki

Läsnä:
Sasu Karttunen (puheenjohtaja)
Linnea Keltanen
Jani Räihä
Eetu Rimo
Johannes Mikkola
Pyry Poutanen
Oskari Rockas (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaus
* Puheenjohtaja Sasu Karttunen avasi kokouksen kello 16.20
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi vuoden 2017 hallitusta koskevissa asioissa.
3. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
4. Sihteerin valinta
* Kokouksen sihteeriksi valittiin Linnea Keltanen
5. Ilmoitusasiat
* Kokouksen voitti Eetu
* Pilvet liikkuu
* Vai olenko se minä
* Ei ymmärretä etaa
* Kalibrointi on kivaa
* Kirpeitä kirsikkatomaatteja
* Palmut ei menesty
6. Hallituksen käytännöt vuodelle 2017
* Pöytäkirjojen hyväksyminen
* Pöytäkirjat hyväksyy hallitus tulevissa kokouksissaan
* Kokousten koollekutsuminen
* Kokous on kutsuttava koolle vähintään 48 tuntia ennen kokousta sähköpostilistalla (synop-lista)
* Kokouksien pöytäkirjojen laadinta
* Pöytäkirjat lähetetään tarkastamaton versio sähköpostilistalle viikon sisällä kokouksesta
* Pullasanktio
* Jos puheenjohtaja unohtaa kutsua vähintään 48 tuntia etukäteen kokousta koolle tai hallituksen jäsen ei ilmoita poissaolostaan vähintään 24 tuntia ennen kokousta, tuo asianomainen kokoustarjoilut johonkin seuraavista kokouksista emännän sijaan
* Vuosijuhlien edustuskulujen korvauskäytännöt
* Tasavitosista korvataan illalliskortin hinnasta maksimissaan puolet, jaettuna edustajien kesken tasan. Korvattavan lahjan hinta on ei-tasavitosilla maksimissaan 20 euroa ja tasavitosille maksimissaan 30 euroa.
7. Vuoden 2017 virkojen määrittäminen ja virkailijoiden valinta
* Varapuheenjohtajaksi valittiin Oskari Rockas
* Taloudenhoitajaksi valittiin Johannes Mikkola
* Sihteeriksi valittiin Linnea Keltanen
* Tiedottajaksi valittiin Eetu Rimo
* Opintovastaaviksi valittiin Pyry Poutanen ja Sasu Karttunen
* Fuksivastaaviksi valittiin Linnea Keltanen ja Johannes Mikkola
* Matlu-vastaavaksi valittiin Oskari Rockas
* Limes-vastaavaksi valittiin Oskari Rockas
* Isännäksi valittiin Jani Räihä
* Emännäksi valittiin Eetu Rimo
* Klusterivastaavaksi valittiin Pyry Poutanen
* Leppätalovastaavaksi valittiin Pyry Poutanen
* Varaleppätalovastaavaksi valittiin Sasu Karttunen
* Oheistuotevastaavaksi valittiin Linnea Keltanen
* Tasa-arvovastaavaksi valittiin Jani Räihä
* Bingoemännäksi valittiin Jani Räihä
* Liikunta- ja vapaa-aikavastaavaksi valittiin Pyry Poutanen, Johannes Mikkola ja Eetu Rimo
* Loimu-vastaaviksi valittiin Linnea Keltanen ja Hadassa Hovestadt
* Työnvälitysvastaavaksi valittiin Eetu Rimo
* Suurikirjavastaavaksi valittiin Sasu Karttunen
* Ympäristövastaavaksi valittiin Pyry Poutanen
* Vappupalloksi valittiin Sasu Karttunen
* Pullasanktiovastaavaksi valittiin Sasu Karttunen
* Ulkomaankirjeenvaihtajia ei valittu, kysellään halukkaita vuoden mittaan
* Kirjastonhoitajiksi valittiin Johannes Mikkola ja Jani Räihä
* KV-vastaavaksi valittiin Eetu Rimo
* Somevastaaviksi valittiin Sasu Karttunen ja Johannes Mikkola
8. Muut esille tulevat asiat
* Ei muita esille tulevia asioita
9. Seuraava kokous
* Seuraava vuoden 2017 hallituksen kokous pidetään tammikuussa
10. Kokouksen päättäminen
* Puheenjohtaja Karttunen päätti kokouksen kello 17.17