Hallituksen kokous 14/2016

Synop ry
Hallituksen kokous 14/2016
Aika: to 10.11.2016 klo 14.00
Paikka: Kirjaston ryhmätyötila 3, Physicum, Kumpula, Helsinki

Läsnä:
Oskari Rockas (kokouksen puheenjohtaja)
Linnea Keltanen
Jani Räihä
Eetu Rimo
Hadassa Hovestadt
Sasu Karttunen (saapui kohdassa 4)

1. Kokouksen avaus
* Puheenjohtaja Rockas avasi kokouksen klo 14.14
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
* Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin muutoksin
4. Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
* Hyväksyttiin pöytäkirjat 11/16, 12/16, 13/16 muutoksitta
5. Ilmoitusasiat
* Posti on haettu
* Kokouksen voitti Eetu
* Lumitykki pauhaa
* Valot välkkyy
* Osku ilmoittaa jotain
* Orange is the new black
6. Talous
* Hyväksyttiin maksettavaksi syyskokouksen jatkosaunan Sauna2:sen lasku 160 euroa
* Hyväksyttiin maksettavaksi kulukorvauksia
* Linnea Keltaselle 8,35 euroa kokoustarjoiluista (7,87 euroa) ja pöytäkirjojen tulostamisesta (0,48 euroa)
7. Esitykset syyskokoukseen
* Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
* Hyväksyttiin toimintosuunnitelma vuodelle 2017 hallituksen esitykseksi syyskokoukseen muutoksin
* Talousarvio vuodelle 2017
* Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 hallituksen esitykseksi syyskokoukseen muutoksin
* Sääntömuutosehdotus
* Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus hallituksen esitykseksi syyskokoukseen muutoksitta
8. Uusien jäsenien hyväksyminen
* Hyväksyttiin Synopin jäseneksi 36 uutta jäsentä
9. Opintoasiat
* Ei opintoasioita
10. Ilotalo
* Ilotalo on ja käyttäytyy hassusti
11. Mennyt toiminta
* Ei mennyttä toimintaa
12. Tuleva toiminta
* Yle-excu
* Yle-excursion paikat ja varasijat ovat täynnä, paikat täyttyivät muutamassa minuutissa
* Saunailta
* Synopin vappusauna alkaa syyskokouksen päättymisen jälkeen 28.11.
* Perjantaibingo
* Perjantaipiparibingo järjestetään 22.11. klusterilla, suunniteltiin tarjoiluja
13. Muut esille tulevat asiat
* Pohdimme vastaamista kutsuun tiedeaiheisen comedypanelshown yleisöön
14. Seuraava kokous
* Seuraava hallituksen kokous pidetään syyskokouksen jälkeisellä viikolla
15. Kokouksen päättäminen
* Puheenjohtaja Rockas päätti kokouksen kello 15.36